یک سری نمونه سوال تستی امتحان پایان ترم تعمیر و نگهداری ساختمان

یک سری نمونه سوال تستی امتحان پایان ترم تعمیر و نگهداری ساختمان

در این پروژه یک سری نمونه سوال تستی امتحان پایان ترم تعمیر و نگهداری ساختمان در قالب فایل pdf طبق موارد زیر طرح شده است 1 در تعمیر ستونهای بتنی 2 باعث کربونیزاسیون 3 احتمال تاثیر آب دریا بر روی ساختمانها 4 در بتن و زنگ خوردگی آرماتورها 5 ترکیبات اصلی سیمان 6 ایجاد زنگ آهن در بتن 7 حفره های پنهانی در سطوح کرمو 8 و

دانلود یک سری نمونه سوال تستی امتحان پایان ترم تعمیر و نگهداری ساختمان

نمونه سوال تستی امتحان پایان ترم تعمیر و نگهداری ساختمان در تعمیر ستونهای بتنی باعث کربونیزاسیون احتمال تاثیر آب دریا بر روی ساختمانها در بتن و زنگ خوردگی آرماتورها ترکیبات اصلی سیمان ایجاد زنگ آهن در بتن

دسته بندی عمران
فرمت فایل pdf
حجم فایل 228 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2

در این پروژه یک سری نمونه سوال تستی امتحان پایان ترم تعمیر و نگهداری ساختمان  در قالب فایل pdf  طبق موارد زیر طرح شده است:

1-  در تعمیر ستونهای بتنی

2-  باعث کربونیزاسیون

3-  احتمال تاثیر آب دریا بر روی ساختمانها

4-  در بتن و زنگ خوردگی آرماتورها

5-  ترکیبات اصلی سیمان

6-  ایجاد زنگ آهن در بتن

7-  حفره های پنهانی در سطوح کرمو 

8-  و بسیاری از موارد دیگر………………..

دانلود یک سری نمونه سوال تستی امتحان پایان ترم تعمیر و نگهداری ساختمان